Visie

Visie

NorthSeaChefs stelt alles in het werk om minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door Belgische vissers, gegeerd te maken. Met creatieve recepten en technische fiches moedigen we andere chefs, hobbykoks en consumenten aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze respectvol gevangen vissen en bijvangst. Enerzijds omdat die vissen zoveel meer te bieden hebben dan de meeste mensen denken. Anderzijds uit eerbied voor de Belgische vis in het algemeen en in het bijzonder vissen als hondshaai, rode poon, pieterman, steenbolk, schartong, schelvis, zeekat …

Missie

Onze missie is pas geslaagd als het aanbod van en de vraag toeneemt naar minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door Belgische vissers. Kortom, als de horeca en voedingsindustrie overtuigd zijn van ons idee en wanneer het grote publiek onbekende, Belgische vissoorten vraagt en vindt in de supermarkt.

Waarden

Onze NorthSeaChefs hebben de volgende waarden hoog in het vaandel:

  • vakmanschap
  • verantwoordelijkheidsgevoel
  • passie
  • liefde voor koken met minder bekende en
    met respect gevangen vis

"We moeten leren eten wat de visser vangt. Niet enkel laten vissen wat wij willen eten en al de rest weggooien."