Nieuws

NorthSeaChefs breidt uit met 15 chefs in Nederland in navolging van succesvol Belgisch project

NorthSeaChefs breidt uit met 15 chefs in Nederland in navolging van succesvol Belgisch project
Nederlands keukenchefs groeperen zich naar het voorbeeld van Belgische collega’s, waar NorthSeaChefs in 2011 door een aantal chefs werd opgericht. Met hetzelfde nobele doel verenigen ze zich om ook minder bekende vissoorten uit de Noordzee in de keuken te verwerken. Door culinaire toepassingen willen ze ook voor de meestal waardeloze bijvangst aanzienlijk toegevoegde waarde creëren. Een opzet waarin de Belgische chefs reeds in slaagden en dus navolging verdient.

Met  succes  hebben  NorthSeaChefs  België  immers  onder  impuls  van  chefs  en  stichters   Filip  Claeys  (De Jonkman,  Sint-­Kruis/Brugge)  en  Rudi  Van  Beylen  (Hof  ten  Damme,   Kallo)  daarin  sinds  2011  het voortouw  genomen.  Hun  inspanningen  van  onderuit  voor   een  meer  duurzame  vorm  van  visserij  gericht op  een  betere  aanpak  van  de   voedselwaardeketen  kenden  betekenisvolle  resultaten.  Eerder  waren chefs zoals  Sergio   Herman  en  Syrco  Bakker  reeds  betrokken  bij  NorthSeaChefs  België.  “De  Noordzee  kent  geen  grenzen  en  ik  vind  het  evident  dat  NorthSeaChefs  België  op  ons  Nederlanders  beroep   deed,” aldus  Sergio  Herman.  “Het  is  logisch  dat  Syrco  Bakker  en  mezelf  tot  die  club  gingen   behoren.  Ik  ben geboren,  getogen  en  opgegroeid  aan  de  Noordzee.  Ik  sta  dan  ook  volledig   achter  het  idee  dat  die Noordzee  meer  biedt  dan  enkel  tarbot,  griet  of  zeetong.  Het  verhaal   van  met  minder  bekende  en toch smaakrijke  vissen  werken,  onderschrijf  ik.  Ook  de  waarde   van  bijvangst  inzien,  vraagt  om  een  stuk opvoeding  en  bewustzijn.  Daaraan  werk  ik  al  een   tijd  mee  en  met  de  oprichting  van  NorthSeaChefs Nederland  kunnen  we  samen  een   versnelling  hoger  schakelen.”   

Nu  is  dus  inderdaad  het  moment  rijp  waarop  een  aantal  Nederlandse  chefs  zich  laten   inspireren.  Om op dezelfde  manier,  gegroepeerd  en  geëngageerd  vanuit  hun  positie  als   keukenchefs,  een  bijdrage  te leveren tot  het  verduurzamen  van  de  Noordzeevisserij.      

Het  vernieuwende  project  van  NorthSeaChefs  België  dat  in  2011  startte,  was  op  zich   innoverend. Omdat een  probleem  als  desastreuze  bijvangst  eerder  een  issue  lijkt  dat  van   overheidswege  zou moeten aangepakt  worden.  Jaarlijks  worden  immers  tussen  800.000   en  950.000  tonnen  voedzame  vis als bijvangst,  meestal  dood,  in  de  Noordzee  gedumpt.   NorthSeaChefs  België  zette  als  kritische  groep chefs deze  penibele  situatie  op  de  kaart.   En  kreeg  daarvoor  nadien  steun  van  onder  meer  het Europees Visserijfonds,  de  Vlaamse   Gemeenschap  en  de  Provincie  West-­‐‑Vlaanderen.  Als  doordachte  en resultaatgerichte     actiegroep  gaf  NorthSeaChefs  België  daarmee  in  het  begin  van  dit  decennium  al vroeg  aan  het  opkomende  begrip  “duurzaamheid”  een  zeer  concrete  invulling  én  een  gezicht.

 Wat  Noordzee  visgronden  aan  voedzaam,  gezond  en  vaak  onbekend  tot  miskend  lekkers   kan  opleveren,  vraagt  immers  om  een  verantwoordelijke,  respectvolle,  ja  dus    duurzame   aanpak.  NorthSeaChefs  België  is  als  organisatie  erin  geslaagd  om  tal  van  onbekende  en   voorheen  commercieel  “waardeloze”  vissen  zoals  bijvoorbeeld  steenbolk  onder  de   publieke  belangstelling  te  brengen.  Zodat  deze  lekkere  visjes  uit  voormalige  bijvangst   wél  een  commerciële  waarde  hebben.  Ze  maken  voortaan  volwaardig  deel  uit  van  de   voedselwaardeketen.  En  zo  wordt  de  consumptiedruk  op  zeer  populaire  en  vaak   overbeviste  vissoorten  voor  een  deel  verzacht.      

Die  duurzame,  verantwoorde  no-­waste  aanpak  heeft  NorthSeachefs  België  samen  mét   alle  andere belanghebbenden  in  de  voedselwaardeketen  zoals  vissers,  veilingen,   verkopers,  chefs  én  consumenten succesvol  gerealiseerd.  Geen  eenvoudige  maar  wel  een   haalbare  kaart  die  Nederlandse  chefs  in samenspraak  met  hun  Belgische  collega’s   hebben  aangezet  om  rond  die  problematiek  ook  hun  netten uit  te  gooien.       Daarvoor  onderschrijven  de  Nederlandse  chefs  hetzelfde  charter  en  gedragscode  (zie   verder)  als  hun  Belgische  collega’s.  In  dezelfde  geest  nemen  een  aantal  Ambassadeurs   het  voortouw om  aan  het  gedachtegoed  van  NorthSeaChefs  Nederland  voldoende   bekendheid  te  geven.  Om  zo  via een  stevig  draagvlak  impact  te  hebben  op  duurzame   visvangst  en  een  meer  diverse  visconsumptie. “Door  het  beter  promoten  en  culinair   opwaarderen  van  minder  bekende  vissoorten  zoals  steenbolk, hondshaai,  horsmakreel,   zilversmelt  en  zeekat  krijgen  die  typische  bijvangst  producten  wel  economische waarde,”   aldus  Syrco  Bakker  van  Pure  C  in  Cadzand.  “Onze  Belgische  collega’s  hebben  via  hun   acties en  de  resultaten  van  hun  onderzoeksteams  bewezen  dat  tal  van  onbekende  en  dus   onbeminde vissoorten  wel  degelijk  een  waarde  hebben.  Ze  moeten  wel  daarvoor  onder  de   belangstelling  gebracht worden.  Aan  ons  om  die  smaakvolle  visjes  te  promoten  zodat  ze   net  zoals  in  België  de  weg  vinden naar  de  supermarkten  en  niet  meer  als  dode  bijvangst   worden  teruggegooid.”     NorthSeaChefs Nederland  definieert  daarmee  het  begrip  duurzame  visserij  als  een   methode  waarbij  alle belanghebbenden  van  vissers  over  reders,  verkopers  en  chefs  tot   consumenten  respect  tonen  voor  het mariene  ecosysteem  waarvan  ze  niet  alleen   momenteel  maar  vooral  ook  in  de  toekomst  dankbaar  en respectvol  gebruik  van willen en kunnen maken.

Volgende chefs maken deel uit van het eerste onderzoeksteam van NorthSeaChefs Nederland

 • Syrco  Bakker,  Pure  C  
 • Thijs  Meliefste,  Meliefste  
 • Soenil  Bahadoer,  De  Lindehof  
 • Jannis  Brevet,  Inter  Scaldes  
 • Nicola  Misera,  AIRrepublic  
 • Benny  Blisto,  BAK  
 • Jef  Schuur,  Bij  JEF  
 • Jonnie  Boer,  De  Librije  
 • Arnout  van  der  Kolk,  Restaurant  C  
 • Hendrik  &  Kamiel  Buysse,  BLEND  
 • Guillaume  de  Beer  &  Freek  van  Noortwijk,  Restaurant  Breda  
 • Edwin  Vinke,  De  Kromme  Watergang  
 • DP  Arkenbout,  De  Vluchthaven  
 • Dick  Middelweerd,  De  Treeswijkhoeve  
NSC NL